ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2016

Kannada Advertisements in 1990, ಜಾಹಿರಾತು - ಆ ದಿನಗಳು

ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಜಾಹಿರಾತುಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿವೆ 

ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಹಿರಾತುಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ 
Old soap advertisement from 1990

Beauty Soap Image in 1990 - ಸುಂದರ ಬೆಡಗಿಯ ಮೋಹಕ ಸಾಬೂನು


Old vermicilli advt from 1990

Vermicilli Image in 1990 -ಶಾವಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ 

Old Usha Fan advertisement from 1990
Add caption

Usha Fans Image in 1990 -ಈ ಉಷಾ ಗಾಳಿ ತಂದಿಹಳು 

Old BPL Audio Advertisement from 1990

Radio and Audio image in 1990: ಧ್ವನಿ ಸುರಿಳಿಗಳ ಕಾಲ


Old Farex Veg advertisement from 1990

Farex Baby and Mother image in 1990: ಆಂದು ಫೆರೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನೆ ಆಹಾರ, ಇಂದು ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ತಯಾರಿಕೆ

 

Old Body Building Tonic advertisement from 1990

Body Builder Tonics those days in 1990 -ಬಾಹು ಬಲಿ ಮದ್ದು 

Old Kwality Biscuits advertisement from 1990

Biscuits image in 1990- ಗುಳ್ಕೋಸ್ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಂದು

Old Bonny Mix advertisement from 1990

Bonny Mix Boy in 1990- ಇಮ್ಮಡಿ ಲಾಭದ ಆಹಾರ